Beste leden,

Via deze weg willen wij, als bestuur, een aantal belangrijke beslissingen met jullie delen. Deze besluiten, genomen tijdens ons recente bestuursoverleg, zijn van groot belang voor iedereen binnen onze club.

Actiepunt 1: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op Donderdag 7 maart 2024 Maandag 11 maart 2024 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw. De inloop start vanaf 19.30 uur en de toegang is geheel gratis.

Actiepunt 2: Financiële situatie van Duintreffers

We maken ons zorgen over de afnemende financiële reserves van Duintreffers. De huidige inkomsten volstaan niet om de stijgende onkosten te dekken. Daarom zijn we genoodzaakt enkele prijsverhogingen door te voeren, zoals bij de contributie en barprijzen. Tijdens de ALV zullen we dit nader toelichten.

Actiepunt 3: Schoonmaak clubgebouw

Omdat de kosten voor onze huidige schoonmaakservice te hoog zijn, beëindigen we dit contract. In plaats daarvan hebben enkele vrijwilligers zich aangemeld om het clubgebouw kosteloos schoon te maken. Om de schoonmaak te kunnen blijven garanderen, zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Iedereen wordt gevraagd om eens per maand, in een klein team, 1,5 tot 2 uur mee te helpen. Aanmelden kan bij het bestuur.

Actiepunt 4: Lekkage dak kleedkamer/gang

We kampen al geruime tijd met lekkages bij de herenkleedkamer en de gang. Het dak moet grondig worden gerepareerd, wat een aanzienlijke kostenpost met zich meebrengt. Om dit te financieren, organiseren we een crowdfunding en nemen we deel aan de koffermarkt in Schoorl. We vragen iedereen om bruikbare spullen te doneren voor deze markt. Het doel is om onze club financieel te versterken.

Voor de ALV ontvangt iedereen nog een agenda met bijbehorende stukken. Deze punten zijn cruciaal voor het voortbestaan van onze club, dus laat uw stem horen tijdens de ALV!

Namens het Bestuur van Duintreffers

Ron Top
Wedstrijdsecretaris