Door Rob Damen.

Een Nieuwjaarsrede van de voorzitter die niet door hemzelf wordt uitgesproken, we hebben het eerder meegemaakt: Jan Romein was een begenadigd schrijver, maar het voordragen was voor hem een brug te ver. In die zin wel weer toepasselijk op het toernooi met zijn naam sinds 2018. Laten we zijn naam blijven noemen en hem zo bij ons houden. Gloeiende paarden!

Ik zal het kort houden: 2023 was een waardeloos jaar, maar we zijn er weer goed doorheen gekomen. We hebben zorgen over afnemend financieel draagvlak. Sinds het aantreden van onze penningmeester wordt het er niet beter op. Dank je wel, Dick! Hij gaat wel opvallend vaak op vakantie…

Zonder gekheid: we redden het nog wel, maar er komen kosten aan die we met nieuwe acties moeten gaan financieren. Verzamel alvast uw oude spullen: we gaan de rommelmarkt op!

Verder had de najaarscompetitie van 2023 een valse start: de verwachting dat we weer 4 teams konden opstellen werd wreed de bodem ingeslagen. We moesten een team terugtrekken en herschikken met als gevolg een boete, alle competitieavonden de zaal verwarmen voor 1 of 2 teams. Zonde en ongezellig. De jeugdtraining was moeizaam met komende en weer vertrekkende leden: zacht gezegd niet erg motiverend voor Peter, die toch zijn best bleef doen. Bewondering daarvoor!

Wat was er positief? De dinsdagavondtrainingen van de senioren die volle bak bezocht werden, met eerst zelfs een rooster tot gevolg, niet tot ieders vreugde. (Ik noem een Yvonne). Vanaf september was het wel vaak volle bak maar zonder rooster goed te doen. Houden zo!

En natuurlijk, jawel: de Bollenactie! Ontroerend om te zien hoe de mensen op een tochtige decemberochtend langs de deuren gaan voor hun clubje! Dank daarvoor Duintreffers!

2023 was ook het jaar dat we, in maart, alweer 60 jaar bestonden. We hebben het met een bescheiden maar geanimeerd feestje gevierd! Het jaar dat Jan Delis na al die jaren afscheid nam en wij hem eerden door ons clubkampioenschap zijn naam te geven! En niet te vergeten het jaar waarin wij als competitiespelers een nieuw shirt van onze sponsor Breen mochten aantrekken!

Hoe ziet het nieuwe jaar eruit? Niet slecht vooralsnog. We houden in ieder geval 3 teams. Wel zo zuinig èn gezellig op de competitieavond! We gaan pas tot een 4e team over als er echt genoeg mensen voor zijn. Daar zijn al kandidaten voor, maar ze houden zich nog gedeisd en wie weet komt er zomaar weer een nieuw lid aanwaaien die er ook zomaar veel plezier in heeft!

Mooiste nieuws voor het nieuwe jaar vooralsnog: door de komst van ‘zomaar’ een nieuw jeugdlid kwamen er twee bij die ook nog eens competitie gaan spelen! Vraag om als club stimulerend aanwezig te zijn bij de thuiswedstrijden van dat team op de zaterdagmiddag met minstens één clublid voor achter de bar en ter stimulering. Laten we zuinig op de jeugd zijn. Mooi ook hoe veel mensen zich hebben opgegeven om te assisteren bij de jeugdtrainingen!

Kortom: we gaan een nieuw en spannend jaar met goede moed tegemoet. Maar het belangrijkste is dat we de vreugde er inhouden, in het spelen en met nietsontziende humor, zoals we dat van elkaar gewend zijn! En jawel: er kan nog meer bij, dus zegt het voort: in Schoorl zit een enorm leuk pingpongclubje waar je van harte welkom bent.

Een mooi nieuwjaar!

Namens het bestuur, Rob