Beste Duintreffers,

Op 11 maart 2024 kwamen we samen voor de Algemene Ledenvergadering van onze club. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn:

Hoogtepunten:

  • Viering 60-jarig Bestaan: Onze club vierde onlangs haar 60-jarig jubileum, hoewel de opkomst klein was, was het een memorabele avond.
  • Nieuwe Shirts: Na succesvol overleg hebben onze competitiespelers nieuwe, modern ontworpen shirts ontvangen.
  • Renovatie: Het dak van de kleedkamers wordt vervangen en er zijn plannen voor het opknappen van de douches en het installeren van LED-verlichting.
  • Financiën: Ondanks een daling in 2023, hebben we extra fondsen ontvangen via de Vriendenloterij en subsidies. De contributie is aangepast voor 2024 met speciale aandacht voor de jeugdleden.
  • Bollenactie: Deze actie was zeer succesvol dankzij de vele vrijwillige inzet, wat belangrijk is voor onze financiën.

Bestuur en Wedstrijden:

  • Wedstrijden: We hebben momenteel 59 leden actief in verschillende klassen. De jeugdcompetitie blijft een aandachtspunt vanwege afnemende deelname.
  • Bestuursverkiezingen: De huidige bestuursleden zijn herkozen en er zijn maatregelen genomen om de continuïteit van het bestuur te waarborgen.

Vooruitblik:

  • We blijven ons inzetten voor het werven van nieuwe leden, vooral voor de Donderdagochtendgroep.
  • Voorstellen om de financiën te versterken omvatten de kofferbakmarkt, braderieën en crowdfunding.
  • Er is ook een AED beschikbaar gesteld aan de club, met plannen voor een cursus voor geïnteresseerden.

De vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en inzet.

Laten we ons blijven inzetten voor een bloeiende club en kijken naar een energiek 2024!

Met sportieve groeten, T.T.V. Duintreffers Schoorl