Op de kille ochtend van 12 januari kwamen 13 enthousiaste spelers samen in de gezellige hal van T.T.V. Duintreffers voor het jaarlijkse Jan Romein Dubbeltoernooi. De dag begon met een hartverwarmende nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter, Rob Damen, gevolgd door een bruisende toost op het veelbelovende jaar 2024.

Na de loting begon het toernooi, dat zich ontpopte tot een waar spektakel vol spelplezier en prachtige tafeltennismomenten. De ballen vlogen over en weer, soms rakelings langs het net of spectaculair kaatsend op de hoeken van de tafel. Er waren tactische hoogstandjes, en enkele ‘VAR-momentjes’ zorgden voor hilariteit en discussie.

De spanning steeg naar een hoogtepunt toen toernooileider Siem van Langen de einduitslag bekendmaakte. De kroon van het toernooi ging dit jaar naar het dynamische duo Geert en Roeland, die met hun fenomenale spel en onbreekbare teamgeest eeuwige roem verwierven in de annalen van onze club.

Dit toernooi was niet alleen een viering van sportiviteit en vaardigheid, maar ook een prachtige start van het nieuwe jaar bij T.T.V. Duintreffers. Een dag vol passie voor tafeltennis, waarbij oude vriendschappen werden hernieuwd en nieuwe werden gesmeed. We kijken nu al uit naar het volgende evenement!

Foto’s Jan Romein Toernooi Januari 2024